Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Välkommen !

Sedan 1970 marknadsför vi elektromekaniska komponenter.
Kundanpassning ar standard och erbjuds ofta även vid mindre antal.
För att kunna erbjuda rätt kvalitet till rätt pris, är våra leverantörer spridda över världen.

Vi erbjuder ett nära samarbete, för att snabbt finna optimala lösningar på tekniska
problem och för att undvika tidskrävande och kostsamma fallgropar.
Våra leverantörer har ofta lösningar, som du inte finner på någon hemsida.
Lösningen på ditt problem kanske bara är ett telefonsamtal bort? Slå en signal!
Frågan är fri, men komponenterna säljer vi.

Vi välkomnar alla kunder, stora som små.