Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Analogingång

  • AX350_e / motrona touchMATRIX / touch screen, 2 universella ingångar / 16 bitar, 1+2 / 1-2 / 1x2 / 1:2, händelsestyrd färggrafik. Tillval: AC / 115...230VAC. AO / analog utgång; 16 bitar, 4 kontroll, RS232. CO / utgångar; 4 kontroll, RS232. RL / 2 reläutgångar.
  • AX020_e / motrona 1 ingång, skalfaktor. Display 6 tecken, 8 mm
  • AX320_e / motrona 1 ingång / 2 reläutgångar med förval / matning 10 - 30VDC. Display 6 tecken, 14 mm.
    - AX322 = AX320 men matning 90 - 240VAC.
  • AX321_e / motrona 1 ingång för trådtöjningsgivare, 2 reläutgångar med förval / matning 10 - 30VDC. Display 6 tecken, 14 mm
    - AX323 = AX321 men matning 90 - 240VAC.

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...