Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

CAN-bus / Profibus

  • CA340_e / motrona Visning av data / Display 7 tecken, 14 mm / CANbus
    - CA306, enkel enhet för manuell programmering av driftdata i fronten. Saknar display / CANopen
    - CA541 är en kombination av de två föregående enheterna / CANbus
  • PB340_e / motrona Visning av data / Display 7 tecken, 14 mm / Profibus
    - PB306, enkel enhet för manuell programmering av driftdata i fronten. Saknar display / Profibus
    - PB541 är en kombination av de två föregående enheterna / Profibus

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...