Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

SSI

 • IX350_e / motrona SSI-display för en- och flervarviga absolutgivare, 10 - 32 bit.
  touchMATRIX / Master/slav funktion < 1 MHz, 3 kontrollingångar, 24 VDC för pulsgivare. Touch screen, händelsestyrd färggrafik. Tillval: AC / 115...230VAC. AO / analog utgång; 16 bitar, 4 kontroll, RS232. CO / utgångar; 4 kontroll, RS232. RL / 2 reläutgångar.
  - IX355 = IX350 + 5 alt. 24 VDC för pulsgivare och avkänning för avbrott i SSI-överföringen.
 • IA330_e / motrona < 1MHz / 2 SSI ingångar, 4 digitala + 1 analog utgång. Display 8 tecken, 9 mm / RS232.
  - IA340 = IA330 men display 6 tecken, 14 mm.
  - IA630 = IA330 + 4 reläutgångar med förval men display 8 tecken, 9 mm. (IA640 = display 6 tecken, 14 mm)
  - IA632 = IA630 + 2 manuella förval i fronten. (IA642 = display 6 tecken, 14 mm)
  - IA634 = IA630 + 4 manuella förval i fronten. (IA644 = display 6 tecken, 14 mm)
  IDxyz = IA-serien men saknar analog utgång.

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...