Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Inkrementell / Dividerare, multiplic.

  • FM260_e / motrona Multiplicerare
    < 1 MHz (in-/utgång) / 1 ingång HTL / TTL / RS422, 1 utgång HTL / TTL / RS422
  • IT210_e / motrona Dividerare, nivåomvandlare, visning av rotationsriktning
    < 1 MHz / 1:1 < 1:8192 / 1 ingång HTL / TTL / RS422, 1 utgång HTL / RS422
  • ??? UTGÅNGNA MODELLER
  • IT251_e / motrona Dividerare
    < 300 kHz / 1:1 < 1:4096 / 1 ingång HTL / TTL / RS422, 1 utgång HTL / TTL / RS422

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...