Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Splitter / Nivåomvandlare / Switch

 • GV204_e / motrona Splitter / < 750 kHz / 1 ingång HTL / TTL, RS422, 2 utgångar HTL / TTL, RS422.
 • GV460_e / motrona Splitter / < 500 kHz / 1 ingång HTL / TTL, RS422. Pulsgivarin- resp. utgångar är galvaniskt separerade. 8 utgångar, omg.temp. -20 - +60 grader
  - GV461 = GV460 men 4 utgångar
  - GV470 = GV460 med 8 utgångar men omg.temp. 0 - +50 grader
  - GV471 = GV470 men 4 utgångar
  - GV480 = GV460, med 8 utgångar men utgångarna är även sinsemellan galvaniskt separerade, omg.temp. -20 - +60 grader
  - GV481 = GV480 men 4 utgångar
 • GV210_e / motrona Splitter, nivåomvandlare, switch / < 1 MHz / 2 ingångar HTL / TTL, RS422, 2 utgångar HTL / TTL, RS422
 • GI210_e / motrona Switch / 2 ingångar SSI / 1 utgång SSI master
 • GS202_e / motrona Switch / < 1 MHz / 20 ingångar TTL, RS422, 2 utgångar TTL, RS422
 • ??? UTGÅNGNA MODELLER
 • GV150_e / motrona Splitter / < 400 kHz / 1 ingång TTL, RS422, 6 utgångar TTL, RS422
  - GV151, Splitter, nivåomvandlare / < 400 kHz / 1 ingång HTL / TTL, RS422, 6 utgångar HTL / TTL, RS422

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...