Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

SSI / parallell >> analog / RS232 /RS485 / parallell

  • IV251_e / motrona < 1 MHz / 1 SSI-ingång för en- / flervarviga pulsgivare, 1 analog utgång +/-10 V alt. 0/4 - 20 mA, 14 bitar. RS232 / RS485.
  • IP251_e / motrona < 1 MHz / 1 SSI-ingång för en- / flervarviga pulsgivare, 1 parallell utgång (binär, Gray eller BCD). RS232 / RS485.
  • PR210_e / motrona < 5 kHz / 1 parallellingång, 20 bitar (binär, Gray eller BCD), 1 utgång RS232 / RS485

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...