Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Bistabila elektromagneter

  • Bistabila magneter / Asian Solenoids Tryck- / dragutföranden, hållkraft < 23 N, slaglängd < 15 mm / < 8 W (S1).
    Ändlägesstabil vid spänningsbortfall. Ingen effektförbrukning i ändlägena, perfekt vid batteridrift.

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...