Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Servomotorer

  • HBR 3-fas servomotorer / Engel EA 80 W - 6,6 kW / 0,09 - 18 Nm kont. / 40x40 till 120x120 mm, kompakt konstruktion med hög verkningsgrad
  • L7 S-motorserie / LSIS 50 W – 15 kW / 0,16 – 95 Nm kont. / 40x40 till 220x220 mm. Inkrementell pulsgivare / m/u hållbroms. Normalt drivkort är L7SA / 230VAC. Även hålaxel.
  • L7 F-motorserie / LSIS 50 W - 15 kW / 0,16 - 95 Nm / 40x40 till 220x220 mm. Seriell absolutgivare, m/u hållbroms. Valfritt drivkort serie L7 kan användas.
  • L7 MDM-motorserie / LSIS Momentmotorer 63 W – 2,5 kW / 3 – 160 Nm kont. / dia. 135 - 360 mm. Seriell absolutgivare. 150 alt. 200 rpm / direktdrivning utan växel ger mycket hög noggrannhet, repeternoggrannhet 1,3 bågsekunder. Valfritt drivkort serie L7 / 230VAC.

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...