Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Inkrementella pulsgivare

  • GHM4 / BEI Sensors Axel (6 mm) / dia. 40 mm / < 2,500 ppr
  • DHM5 / BEI Sensors Axel (6 alt. 10 mm) / dia. 58 mm / < 80.000 ppr
  • GHM9 / BEI Sensors Axel (11 alt. 12 mm) / dia. 90 mm / < 10,000 ppr. Även rostfria.
    Lämpliga för stål-, pappers- och träindustrin. Applikationer med höga krav på tillförlitlighet, tex. kranar, vindkraftverk.
  • GZT4 / BEI Sensors Hålaxel (4 alt. 6 mm m.fl.) / dia 40 mm / < 1,024 (2,500) ppr.
  • DHO5 / BEI Sensors Hålaxel (14 mm) / dia. 58 mm / < 80,000 ppr
  • GHU9 / BEI Sensors Hålaxel (32 mm) / dia. 90 mm / < 10,000 ppr. Även rostfria.
    Lämpliga för stål-, pappers- och träindustrin. Applikationer med höga krav på tillförlitlighet, tex. kranar, vindkraftverk.

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...