Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Gränsvärdesomkopplare för styrning av pumpar, fläktar, brännare mm.

  • Skåpkomponenter / Metz Översikt
  • KRS-E06 6A, tröskelvärde 3V
  • KRS-E06 H 6A, tröskelvärde 3V, omkopplare auto / manuell
  • KRS-E08 HR 6A, tröskelvärde 3V, omkopplare auto / manuell med driftlägeskontakt
  • KRS-E08 HRP 6A, ställbart tröskelvärde 1-10V, ställbar hysteres 5-75%, omkopplare auto/manuell med driftlägeskontakt
  • KRS-E08 3 4A, tröskelvärden 0 / 5 / 10V
  • KRS-E08 HR3 4A, tröskelvärden 0 / 5 / 10V, omkopplare auto / manuell med driftlägeskontakt
  • KRS1-E08 HR3 4A, tröskelvärden 0 / 5 / 10V, omkopplare auto / manuell
  • KRS-C12 3VHR 4A, tröskelvärden 3,5 / 6,5 / 8,5V, integrerat tidrelä, omkopplare auto / manuell med driftlägeskontakt

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...