Frågor?
Svar direkt, ring 08-18 81 85
Svar inom 30 min, skriv till svar-idag@nordela.se

Tidreläer

 • TIDRELÄER mm / Metz ÖVERSIKT
 • MARk-E08 Multifunktion, 5 valbara funktioner. Tidsområde 0,15 s - 10 h.
 • MARk-E08 U Multifunktion, 2 valbara funktioner. Tidsområde 0,15 s - 10 h.
 • MFRk-E08 / MFRk-E08 F Multifunktion, 6 valbara funktioner. Tidsområde 0,05 s - 30 h.
 • MFRk-E12 Multifunktion, 4 valbara funktioner. Tidsområde 0,15 s - 10 h.
 • MZAk-E10 Tillslagsfördröjt, tidsområde 0,15 - 800 s.
 • RTLk-E10 Tillslagsfördröjt, 0,5 - 300 s.
 • RKAk-E10 Frånslagsfördröjt, tidsområde 0,5 s - 60 min.
 • EWEk-E10 Tillslagswisch, tidsområde 0,15 s - 10 min
 • REWk-E10 Tillslagswisch, fast tid, 0,5 s
 • RTBk-E10 Blinkrelä, fast paus-/pulstid om vardera 0,5 s.
 • TERk-E08 Paus-gångtidsrelä, separat inställbara tidsområden om vardera 0,15 s - 10 h.

Formler

Manualer

Lösningar

Teknik

Sökruta

Sökfälten visas här...